Už pro vás chystáme 2. ročník! 🙂

Hrajeme za lepší nádech je benefiční akce na podporu pacientů s cystickou fibrózou. Jedná se o nevyléčitelné genetické onemocnění, které se nejčastěji projevuje destrukcí plicní tkáně. Uvádí se, že polovina pacientů se dožije cca 38 let.

Výtěžek 1. ročníku byl věnován na nákup inhalátorů pro pacienty s CF a na podporu výzkumu. Výtěžek 2. ročníku bude věnován na nákup přístrojů na odhlenění – SIMEOX a na provoz Klubu CF. Přístroje budou pořízeny prostřednictvím Klubu nemocných cystickou fibrózou, který se již přes 27 let snaží těmto pacientům pomáhat. Všichni, kteří se podílí na uspořádání této akce tak činí bez nároku na honorář.

Proč „Hrajeme za lepší nádech”? Pacienti s cystickou fibrózou mají největší problém s plícemi – s každým onemocněním, které je pro zdravého člověka banální (rýma, chřipka, kašel),  dochází k destrukci plicní tkáně a snižuje se tak jejich kapacita. Kvalita života je tedy bezprostředně svázána s kvalitou dýchání. Smyslem veškeré terapie je udržet co nejvyšší hodnoty plicních funkcí a tím oddálit fatální následky. Není totiž nic horšího, než ztrácet dech.

Jak tento nápad vznikl?

Jak probíhal první ročník?