Aukce skončila! Děkujeme všem dražitelům, že to letos udělali hodně zajímavé! Z celého srdce děkujeme všem sportovcům, kteří se nás rozhodli podpořit!

Výtěžek aukce bude věnován na nákup přístrojů na odhlenění – SIMEOX a na provoz Klubu CF. Přístroje budou pořízeny prostřednictvím Klubu nemocných cystickou fibrózou, který se již přes 27 let snaží těmto pacientům pomáhat. Všichni, kteří se podílí na uspořádání této akce tak činí bez nároku na honorář.

Letošní benefici jsme museli prozatím odložit. Na novém termínu pracujeme, pro aktuální informace prosím sledujte prosím náš web a sociální média.

Proč „Hrajeme za lepší nádech”? Pacienti s cystickou fibrózou mají největší problém s plícemi – s každým onemocněním, které je pro zdravého člověka banální (rýma, chřipka, kašel),  dochází k destrukci plicní tkáně a snižuje se tak jejich kapacita. Kvalita života je tedy bezprostředně svázána s kvalitou dýchání. Smyslem veškeré terapie je udržet co nejvyšší hodnoty plicních funkcí a tím oddálit fatální následky. Není totiž nic horšího, než ztrácet dech.

Jak tento nápad vznikl?

Jak probíhal první ročník?