hlavní organizátorka: Květa Benediktová

email: info@zalepsinadech.cz, tel: (+420) 777 603 797


pod záštitou Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s

Za CF KLUB Lenka Johannová
email: johannova@klubcf.cz, tel: (+420) 608  946 762