Termín aukce ještě upřesníme. Dražit se bude pouze na našem facebooku. Minimální příhoz bude 200 Kč. Předmět získá ten, jehož přihozená částka byla v danou chvíli nejvyšší. Ke každému poslednímu příhozu se připočítají 2 minuty, aby ostatní měli dost času zareagovat. Předmět tedy vydraží poslední přihazující po uplynutí dvou minut. Všichni úspěšní dražitelé budou bezprostředně kontaktováni.

Výtěžek z této aukce bude věnován pacientské organizaci Klubu nemocných cystickou fibrózou. Ta peníze využije na nákup přístrojů na odhlenění.